M A R I O N E T Y

[cely] 

Další z divadelního jara .Srdečně Vás zveme v pátek

11.3.2011 v 19 hod do Lidového domu v Moravské Chrastové

 hraje Gymnízium Lanškroun

MARIONETY

Několik slov o představení

Hra Marionety s.r.o. je pokusem o interpretaci krajiny. My, kteří žijeme na severu, narazíme občas na pustá místa, kde „není skoro nic", kde ale kdysi žili lidé. Dnes zde nacházíme jen staré studny, třešně a jabloně rostoucí nečekaně mezi lesními stromy, zbytky zdí kdysi honosných stavení - a jména, která působí tajemně a připomínají nám, že jsme tu tak trochu cizinci. Ale tak jako silnice a dálnice překrývají stezky našich předků a zvěře, tak i my postupně překrýváme starou krajinu svou přítomností, aby se v nás zabydlely vlastnosti jejích původních obyvatel. Je přece zákonité, že lidé, kteří se přistěhují na určité území, nakonec podlehnou jeho pravidlům, jeho řádu.

V naší hře je svět starého pořádku zobrazen rodinou Gutwinských, jejíž příslušníci nabízejí vetřelcům služby, které svádějí ke zlému. Zároveň však sami vymírají a musí čelit vzpouře ve vlastních řadách, která nakonec vyústí v propojení obou zdánlivě neslučitelných světů. Závěrečná pantomimická scéna je toho jen nejviditelnějším projevem, nikoli však jediným.

To, že se celé představení odehrává na žánrovém pozadí sci-fi, fantasy a hororu, je zapřičiněno vlivem literární předlohy. Původním úmyslem autora bylo použít několik motivů z povídek R. Bradburyho a M. Švandrlíka a ty zpracovat jako pásmo samostatných výstupů. Nakonec si však postavy, krajina a všudypřítomné loutky vynutily sevřenější kompozici, což se projevilo spojením jednotlivých epizod v příběh, označený názvem rodinné firmy. Marionety jsou však pouze prostředkem, nikoli cílem hry - pořád platí, že zde máme krajinu plnou lásky a nenávisti, kde - shodou okolností - žijí i loutky (a nejen mechanické).

Takových krajin lze najít mnoho a podoba té naší, neovlivněná kulisami, závisí na představivosti každého jednotlivého diváka. Jedním ze způsobů, jak vnímat celou hru, je naslouchat příběhu a zároveň svým vzpomínkám a zkušenostem. A pak jsou způsoby jiné, pravděpodobně lepší.

Jeden z nich lze doporučit za všech okolností. Zapomeňte na předcházející věty, ujistěte se, zda jste na správném představení, pohodlně se usaďte a zbytek nechte na nás!

Příjemný divácký zážitek !

02.03.2011     kategorie: Hry